644 Solárny systém
Dnes: a 23.09.2017 12     2 So 12     5 23:44 14d   
Vonkajšia teplota: 4 13.3 1ad °C
Tlak v systéme: 5 432.9 126 kPa
Okamžitý výkon: kW
Dnešný zisk: 6 0.0 1ac kWh
Mesačný zisk: 6 1910.0 1b1 kWh
Zisk v tomto roku: a 31426.61 2dd kWh
Vykurovanie

4 35.2 23e °C

4 21.7 104 °C

4 21.1 105 °C

4 14.9 104 °C

4 48.5 196 °C

0