644 Solárny systém
Dnes: a 25.11.2017 12     2 So 12     5 06:20 14d   
Vonkajšia teplota: 4 5.6 1ad °C
Tlak v systéme: 5 425.9 126 kPa
Okamžitý výkon: kW
Dnešný zisk: 6 0.0 1ac kWh
Mesačný zisk: 6 1185.1 1b1 kWh
Zisk v tomto roku: a 35580.49 2dd kWh
Vykurovanie

4 46.4 23e °C

4 17.6 104 °C

4 16.7 105 °C

4 11.3 104 °C

4 45.4 196 °C

0